Кариера

Адвокатската канцеларија Нациќ има амбициозен план за развој во иднина. Во таа насока Адвокатската канцеларија Нациќ има за основна цел да вработува талентирани и високо квалификувани млади правници.

Потребни се следните квалитети:

поседување на диплома за завршен правен факултет и практично искуство во суд, правобранителство, обвинителство, адвокат, нотар или извршител;
подобност да се биде запишан во Адвокатската Комора на РМ;
познавање на еден светски јазик;
мотивација за работа во адвокатска канцеларија.