• img

Адвокатска канцеларија Нациќ

img

Адвокатската канцеларија Нациќ е една од брзорастечките адвокатски фирми во Скопје во чиј фокус е пружањето на правни услуги во бизнис секторот.
Адвокатската канцеларија Нациќ пружа правни услуги и во форма на целосно застапување на една фирма, како од аспект на внатрешно управување (corporate governance), така и од аспект на надворешно застапување на конкретната фирма пред надлежни судски и други државни органи, како и пред приватни трговски субјекти.

img

Адвокатската канцеларија Нациќ пружа правни услуги во форма на изготување на правни акти и давање на насоки со цел конкретната фирма го усогласи своето работење со постоечкиот правен систем во Р.Македонија.

img

Адвокатската канцеларија Нациќ во своето работење се води од следните принципи:

img
  • ПОСВЕТЕНОСТ
  • ИСТРАЈНОСТ
  • ЕФИКАСНОСТ
  • ПРЕЦИЗНОСТ
  • ДОСТАПНОСТ
  • ДОВЕРЛИВОСТ